Miljøstasjon på Grønneflåta avfallsanlegg i Uvdal

Nupro har fått muligheten til å drifte nok en miljøstasjon i Numedal. Nå er vi i gang med drift på Grønneflåta avfalls stasjon i Nore og Uvdal kommune. Grønneflåta avfallsanlegg ligger på vedsiden i Uvdal. Du kan finne anlegget ved å ta av fra Fv 40 ved Bjørnsrud bru og følge vestsidevegen nordover.  Driftsleder på miljøstasjonen i Nore og Uvdal er Anders Nygård, tlf; 909 89 540.

Fra og med 01.10.2022 er det nye åpningstider på Grønneflåta:

Tirsdag: 10-15.00

Torsdag: 14.00 – 19.00

Siste lørdag i måneden kl. 10- 14.00

 

Anlegget holder stengt juleaften, påskeaften, pinseaften, nyttårsaften og helligdager.

 

Sortert avfall/restavfall kr.125,- pr levering.

For næringsdrivende/ bedrifter gjelder egne regler.

 

Velkommen til Grønneflåta avfallsanlegg!