Om oss

Numedal Produksjon as, Nupro i dagligtale, er en av 225 vekstbedrifter i Norge (www.asvl.no). Vi har 2 avdelinger i Numedal, i Veggli Næringspark og på Rødberg stasjon som begge har vareutsalg mandag – fredag, 9 – 14 (15.30). Veggli avdelingen har en liten kantine som er åpen mandag – onsdag – fredag kl 11 – 12. Nupro administrerer tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) med 17 plasser.

Kontakt oss:
Telefon 32746060 – post@nupro.no
Besøksadresser: Næringsparken, 3628 Veggli Rødberg Stasjon, 3630 Rødberg
Postadresser: Bakkeveien 11, 3628 Veggli Pb 14, 3630 Rødberg

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Styret i Numedal produksjon AS:
Lars Egedahl, leder
Kirsten Gjestemoen Hovda, nestleder
Arve Flatin, styremedlem
Sonja Moustgaard Hansen, styremedlem
Bjarne Bergstøl, ansattvalgt styremedlem

Generalforsamling Numedal produksjon AS:
Generalforsamlingen består av ordførerne i de tre Numedalskommunene.

Ordinært ansatte ved Numedal produksjon AS:

Navn Rolle Epost
Olav Traaen daglig leder, AB-veileder olav@nupro.no
Ørnulf Gladheim nestleder, arbeidsleder oernulf@nupro.no
Gry Møll Kleiv arbeidsleder gry@nupro.no
Bjarne Bergstøl avd.leder Rødberg, arbeidsleder bjarne@nupro.no
Gunn Elise Nørstebø arbeidsleder gunn.elise@nupro.no

Motto
Vi utvikler mennesker og skaper verdier

Formål
Vi ivareta eierkommunenes behov for videreutvikling og arbeidstreningstilbud for personer med vansker i skole og arbeidsliv

Kvalitetspolitikk
Vi skal være en lønnsom bedrift som kjennetegnes ved god kundebehandling og feilfri produksjon.
Kundene og kundenes behov skal stå i fokus for alt vi gjør. God kontakt og dialog med kundene skal sikre at vi fanger opp deres ønsker og behov.

Equass Assurance
Kvalitetssystemet skal være dokumentert og tilfredsstille kravene i Equass standarden.
Systematikken og kravene i Equass standarden skal ligge til grunn for vårt kvalitetssystem og revideres ut fra de kriterier som ligger inne der.

Samarbeidspartnere
Vårt møte med samarbeidspartnere skal være profesjonelt, og bygge på et ønske om
gode relasjoner, gjensidig tillit og respekt.

Vi utvikler mennesker og skaper verdier!