Om oss

Numedal Produksjon as er en av landets ca. 220 vekst- og attføringsbedrifter. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon (17 plasser), og bistår (til enhver tid) 6 arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter gjennom tiltaket ArbeidsForberedende Trening (AFT) . Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner næringslivet i Numedal med kvalifisert arbeidskraft. Vi har – i løpet av våren 2018 -, 3 avdelinger i Numedal. 1) Hovedavdelingen  i Veggli Næringspark 2) avdeling på Rødberg stasjon. Begge har vareutsalg mandag – fredag, 9 – 14 (15.30). 3) Våren 2018 åpner vi også en avdeling i Moen Næringspark (Svene) i Flesberg kommune.

Veggli avdelingen har en liten kantine som er åpen mandag – onsdag – fredag kl 11 – 12.

Kontakt oss:
Telefon 32746060 – post@nupro.no
Besøksadresser: Veggli: Næringsparken, 3628 Veggli – Rødberg: Rødberg Stasjon, 3630 Rødberg Flesberg: Moen Næringspark, 3622 Svene
Postadresser: Veggli:  Bakkeveien 11, 3628 Veggli – Rødberg: Pb 14, 3630 Rødberg

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Styret i Numedal produksjon AS:
Arve Flatin, leder
Kirsten Gjestemoen Hovda, nestleder
Tom Rune Stepien, styremedlem
Sonja Moustgaard Hansen, styremedlem
Bjarne Bergstøl, ansattvalgt styremedlem

Generalforsamling Numedal produksjon AS:
Generalforsamlingen består av ordførerne i de tre Numedalskommunene.

Ordinært ansatte ved Numedal produksjon AS:

Navn Rolle Epost
Wenke Øvstrud daglig leder wenke@nupro.no
Ørnulf Gladheim avdelingsleder Veggli, arbeidsleder oernulf@nupro.no
Gry Møll Kleiv arbeidsleder gry@nupro.no
Bjarne Bergstøl avdelingsleder Rødberg, arbeidsleder bjarne@nupro.no
Gunn Elise Nørstebø arbeidsleder gunn.elise@nupro.no
Ellen Traaen veileder tiltaket AFT ellen@nupro.no

Motto
Vi utvikler mennesker og skaper verdier

Formål
Vi ivareta eierkommunenes behov for videreutvikling og arbeidstreningstilbud for personer med vansker i skole og arbeidsliv

Kvalitetspolitikk
Vi skal være en lønnsom bedrift som kjennetegnes ved god kundebehandling og feilfri produksjon.
Kundene og kundenes behov skal stå i fokus for alt vi gjør. God kontakt og dialog med kundene skal sikre at vi fanger opp deres ønsker og behov.

Equass Assurance
Kvalitetssystemet skal være dokumentert og tilfredsstille kravene i Equass standarden.
Systematikken og kravene i Equass standarden skal ligge til grunn for vårt kvalitetssystem og revideres ut fra de kriterier som ligger inne der.

Samarbeidspartnere
Vårt møte med samarbeidspartnere skal være profesjonelt, og bygge på et ønske om
gode relasjoner, gjensidig tillit og respekt.

Vi utvikler mennesker og skaper verdier!