Utdanning

Vi tilbyr tilrettelagt yrkesutdanning innen en menged fagområder i samarbeid med alle vekstbedriften i Buskerud. Under utdanningen er du lærekandidat, og får ved endt utdanning og fagprøve et kompetansebevis. Vi samarbeider med fylkeskommune, fylkesmannen, kommunene, NAV og de videregående skolene

Følgende bedrifter samarbeider om opplæringskontor i Buskerud
 • Lier Asvo
 • Eiker Vekst
 • Asvo Kongsberg
 • Jobbhuset Hurum / Røyken
 • Modum Asvo
 • Nupro – Nummedal Produksjon
 • Sørvangen Næringspark
 • Vinn Industri Drammen as
 • Adaptor Hønefoss
 • Vinn hallingdal
Opplæringskontorets formål er
 • Drive fagopplæring innenfor eierbedriftenes godkjente fagområder
 • Bidra med ønsket oppfølging av lærekandidater og lærlinger i eierbedriftene i tråd med opplæringsloven og gjeldende bestemmelser i denne sammenheng
 • Være koordinator for og pådriver i informasjonsarbeidet overfor skole, rådgivere, foreldre og offentlige virksomheter som vil ha nytte av tilbudet.
 • Være rådgiver/pådriver og koordinator for evt. utplassering av elever fra videregående skole i eierbedriftene.
 • Tilrettelegge og bistå med gjennomføring av generell kompetanseutvikling i eierbedriftene innenfor de fagområdene bedriftene besitter.
Eksempeler på fagområder
 • Keramikk
 • Renholdsfag
 • Aktivitørfag
 • Salg /service
 • Tekstilfag:
 • Veving
 • Strikking, maskin- manuelt
 • Industrimontørfag
 • Skog-/ vedproduksjonsfag
 • Mat, drift av kafe/kantine
 • Tømrerfag
 • Annet?