Lærekandidat – kompetansebevis

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Vi tilbyr tilrettelagt yrkesutdanning innen et utvalg fagområder. Under utdanningen er du lærekandidat, og får ved endt utdanning og fagprøve et kompetansebevis. Vi samarbeider med fylkeskommune, fylkesmannen, kommunene, NAV og de videregående skolene i Numedal og Kongsberg.

Fra utdanning.no:

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om lærekandidatordningen