Arbeidsgiver – hva trenger du å vite?

En samarbeidspartner for rekruttering til din bedrift.

Numedal Produksjon as er en bedrift i konstant utvikling med 23 fast ansatte og ca. 8 deltakere.

Vi har sentral beliggenhet i Numedal, og våre ansatte utvikler kompetanse som jobbveiledere med kompetanse innen karriereveiledning, salg, markedsføring, personalledelse, helsefag og pedagogikk. I tillegg gjennomfører vi i samarbeid med NAV, en svært grundig kartlegging av den enkelte deltaker, og vi kan ut i fra dette gi dem relevant informasjon knyttet til ulike jobbvalg og krav som stilles ute i bedriftene. I vårt daglige arbeid er vi opptatt av å sikre en best mulig jobbmatch for våre deltakere. Dette betyr at vi ønsker å optimalisere sjansene for en vellykket praksis / formidling inn i bedriftene. En god jobbmatch betyr at kravene deltaker møter ute i jobb samsvarer med de forutsetninger man har.

Vi produserer altså arbeidskraft i samarbeid med næringslivet i regionen. Våre arbeidssøkere er positive og motiverte, og de har gjennom en grundig kartlegging gjort seg opp bevisste valg i forhold til framtidige yrker. Mange bedrifter legger ned en fantastisk innsats i dette arbeidet, og sammen kan vi bety en forskjell i manges liv. Jobb skaper identitet hos mennesker på samme måte som sosialt inkluderende handlinger skaper gode verdier ute i den enkelte bedrift.

Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal oppfatte oss som fleksible, løsningsorienterte og at vi alltid er til å stole på i vår samhandling med bedrift og deltaker. I dette ligger det av våre veiledere er aktive støttespillere under tilrettelegging av arbeidssituasjon, opplæring av arbeidsferdigheter og sist men ikke minst oppfølging fram til at arbeidstaker er godt etablert i ny jobb. Gjennom dette er vi med på å sikre at du som arbeidsgiver ikke står alene med dette viktige arbeidet. Et samarbeid med oss betyr derfor risikodeling og støtte fram til at du er sikker på at du har gjort et riktig valg.

Som arbeidsgiver får du:
 • En motivert arbeidstaker
 • Rett person til rett jobb
 • Fleksibilitet gjennom deltidsstillinger
 • Prøveperiode uten lønnsforpliktelser
 • Oppfølging av jobbveileder
  • Tilrettelegging av arbeidssituasjon
  • Opplæring og oppfølging
  • God kjennskap til offentlige samarbeidspartnere.
 • Fleksibel kontrakt hvor lønn avspeiler arbeidskapasitet

I årene som kommer vil mange bedrifter opprette praksisplasser i nært samarbeid med Numedal Produksjon. Dette gir mennesker utenfor arbeidslivet nye muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi vil derfor gjerne at din bedrift også blir en del av dette viktige samfunnsarbeidet. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende dialog.

Sammen kan vi gjøre en stor forskjell!